Par Biedrību

Neformālās izglītības attīstības biedrība „Soli pa solim” dibināta 2011.gada sākumā. Viss aizsākās ar www.solipasolim.lv, kas tagad jau ir tikai atsevišķa daļa no visiem plāniem.

Biedrības mērķi ir:

  • dažāda veida zināšanu un sadzīvē noderīgu iemaņu apmaiņas veicināšana sabiedrībā, izmantojot neformālās izglītības metodes;
  • interneta kā zināšanu apmaiņas platformas popularitātes veicināšana, t.sk. attīstot portālu www.solipasolim.lv;
  • dažādu sabiedrības grupu iesaiste zināšanu un iemaņu apmaiņā, t.sk. izmantojot internetu;
  • publiskā un privātā sektora piedāvāto e-iespēju, komunikācijas kanālu un līdzdalības rīku popularizēšana un skaidrošana dažādām sabiedrības grupām, tādējādi veicinot sabiedrības līdzdalību, publiskā sektora atklātību un informācijas sabiedrības attīstību;
  • e-prasmju apmācība dažādām sabiedrības grupām, kā arī organizācijām, tādējādi mazinot digitālo plaisu, mazinot sociālās atstumtības risku un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos savu interešu un tiesību aizstāvībā;
  • mūžizglītības idejas popularizēšana.

Pašlaik biedrība vēl ir ļoti maza, bet tai ir lieli plāni 🙂

Ja vēlies mums pievienoties vai ko sacīt, raksti uz info@solipasolim.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.