Iemēģinām roku projektu konkursā

Par spīti visiem, kas saka, ka ESF projekti ir saržģīti, tomēr nolēmām mēģināt startēt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” otrās atklātās projektu iesniegumu konkursa atlasē. Rezultāti būšot septembrī, gaidīsim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.