Category Archives: jaunumi

Daži secinājumi pēc projekta

Neformālās izglītības attīstības biedrība „Soli pa solim” sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu 2014.gadā realizēja projektu „Supervīzijas vecākiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, kā arī Rīgas pašvaldības sociālo pakalpojumu vizualizācija- II”. Projekta ietvaros tika organizētas piecas supervīzijas, kurās vecākiem, pedagogiem, sociālie darbiniekiem, dienas centru darbiniekiem bija iespēja uzzināt gan teoriju par funkcionālo traucējumu iemesliem, gan praktiski izgatavot un saņemt nepieciešamos materiālus. Sīkāk par biedrību, šo un citiem projektiem var uzzināt biedriba.solipasolim.lv

Liels uzsvars tika likts uz vecāku un pedagogu sadarbību. Pasākumu laikā visi iesaistītie pārliecinājās, ka vecāku un pedagogu sadarbības potenciāls nav pietiekami izmantots un, veicinot sadarbību un savstarpējo sapratni, būtu iespējams risināt vai pat novērst daļu problēmu. Bērna interesi un mācību motivāciju skolā veicina vecāki, kas ir motivēti un ieinteresēti sadarboties ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju, sociālo pedagogu, psihologu un skolas atbalsta personālu.

Continue reading

Supervīzija – iespēja pieteikties

Sestdien, 27. septembrī plkst. 11:00 notiks pēdējā šī gada supervīzija iekļaujošās uzvedības veicināšanai. Turpināsim iesākto tēmu “Sadarbības soļi starp vecākiem un pedagogiem”. Pasākums notiks sadarbībā Rīgas domes Labklājības departamentu.

Sīkāka info un pieteikšanās, rakstot uz info@solipasolim.lv

20140927sadsoli

Iespēja pieteikties darbnīcai

Sestdien, 30. augustā plkst. 11:00-15:00 notiks darbnīca iekļaujošās uzvedības veicināšanai “Vecāku un pedagogu sadarbības veidošanas soļi pirmsskolā un skolā”. Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

20140830sadveidosana

Vecāku un pedagogu sadarbība – seminārs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, sestdien, 12. jūlijā plkst. 11:00-14:00 notiks darbnīca vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem “Vecāku un pedagogu sadarbība” par sekojošiem jautājumiem:

  • Kā veidot pozitīvus nosacījumus vienotam darbam?
  • Ko darīt, ja sadarbība neveidojas?
  • un, protams, atbildes uz Jūsu jautājumiem.

 

Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Pieteikšanās pa e-pastu: info@solipasolim.lv

20140712sadarbiba

Iespēja apmeklēt semināru

20140607sadarbibaGatavojoties jaunajam mācību gadam un izdarot secinājumus par šo mācību periodu, sestdien, 7.jūnijā plkst. 11:00-14:00 notiks darbnīca vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem “Vecāku un pedagogu sadarbība” par šiem jautājumiem:

 

 

  • Kā informēt pedagogus par bērna grūtībām un īpašajām vajadzībām?
  • Kā pedagogiem informēt vecākus par bērna grūtībām?
  • Kā risināt ikdienas problēmsituācijas skolā?
  • un, protams, atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

Iespēja apmeklēt supervīziju/darbnīcu

20140517barjerasSestdien, 17. maijā plkst. 11:00-14:00 notiks iekļaujošās uzvedības atbalsta darbnīcas supervīziju formātā vecākiem,pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem, kuri ikdienā saskaras ar jautājumiem, saistītiem ar problemātisku uzvedību pirmsskolā un skolā: “Vecāki un paedagogi: komunikācijas un sadarbības barjeras”. Aicinām izmantot šo lielisko iespēju ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psihologu palīdzību praktiski un taktiski risināt sarežģītas situācijas, uzzināt citu pegadogu un vecāku pieredzi, kā arī uzzināt par resursiem šo situāciju risināšanā. Pasākumi notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

Aicinām uz pasākumu!

Aicinām uz semināru/diskusiju par paščieņu un iekļaujošu uzvedību. Vairāk info plakātā.pasciena-01

Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Turpinās pieredzes apmaiņas grupas: SASKARSME

Atkal sludinām pieteikšanos uz interesantu pasākumu. Šoreiz centrālais temats būs saskarsme. Iepriekšējā grupa gāja mājās apmierināta 🙂 Pasākums aizvien sastāv no lekcijām, diskusijām un darba grupās un ir bez maksas.

plakats_saskarme-01

Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Pieredzes apmaiņas grupas iekļaujošas uzvedības veicināšanai: ADAPTĀCIJA

Lūdzam pieteikties pasākumam. Vairāk informācijas zemāk redzamajā plakātā.

plakats_adapcija-02Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Soli pa solim līdz multenei

Sestdien, 5. oktobrī Rīgā notiks animācijas darbnīca „Soli pa solim līdz multenei” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ietvaros dalībniekiem būs iespēja iejusties mākslinieku un kinorežisoru lomā un izveidot savu animācijas īsfilmu.

Darbnīcas mērķis ir mudināt tās dalībniekus radoši izpausties, apgūt jaunas prasmes, kā arī veicināt socializēšanos mazās grupās. Lai katrs dalībnieks varētu netraucēti darboties un izveidot iecerēto stāstu, darbnīca tiks sadalīta trijās sesijās. Katra no tām ilgs pusotru stundu un tajās nebūs vairāk kā četri dalībnieki. Sesijas beigās tiks veidota viena kopēja filmiņa, kas ļaus novērtēt savu individuālo un grupas rezultātu.

Animācijas darbnīca top sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Aicinām darbnīcai pieteikties Rīgā dzīvojošos bērnus, jauniešus un pieaugušos ar īpašām vajadzībām – bērnus ar autiskā spektra traucējumiem, ar UHDS un citām. Pieteikties darbnīcām var rakstot e – pastu uz: info@solipasolim.lv. Animācijas darbnīcas notiks Rīgā, multenei-01Torņa ielā 4, 1b – 202 telpā.