Category Archives: informācijai

Daži secinājumi pēc projekta

Neformālās izglītības attīstības biedrība „Soli pa solim” sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu 2014.gadā realizēja projektu „Supervīzijas vecākiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, kā arī Rīgas pašvaldības sociālo pakalpojumu vizualizācija- II”. Projekta ietvaros tika organizētas piecas supervīzijas, kurās vecākiem, pedagogiem, sociālie darbiniekiem, dienas centru darbiniekiem bija iespēja uzzināt gan teoriju par funkcionālo traucējumu iemesliem, gan praktiski izgatavot un saņemt nepieciešamos materiālus. Sīkāk par biedrību, šo un citiem projektiem var uzzināt biedriba.solipasolim.lv

Liels uzsvars tika likts uz vecāku un pedagogu sadarbību. Pasākumu laikā visi iesaistītie pārliecinājās, ka vecāku un pedagogu sadarbības potenciāls nav pietiekami izmantots un, veicinot sadarbību un savstarpējo sapratni, būtu iespējams risināt vai pat novērst daļu problēmu. Bērna interesi un mācību motivāciju skolā veicina vecāki, kas ir motivēti un ieinteresēti sadarboties ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju, sociālo pedagogu, psihologu un skolas atbalsta personālu.

Continue reading

Materiāls par Saeimas vēlēšanām

Kampaņas “Nemet balsi miskastē!” ietvaros Neformālās izglītības attīstības biedrība “Soli pa solim” aicina visus doties 4.oktobrī uz gaidāmajām vēlēšanām un iepazīstina ar Latvijas vēlēšanu sistēmas niansēm, kas pārskatāmā veidā apkopotas biedrības veidotajā materiālā “Kas jāzina, lai balsotu, ja nav par ko balsot, un lai nenobalsotu pretēji savām vēlmēm?”.
Ņemot vērā citos vēlēšanu gados medijos izskanējušās aizdomas par iedzīvotāju neprasmi pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmes, dažādiem pārpratumiem un šaubām, kampaņas mērķis ir skaidrot Latvijas vēlēšanu sistēmu un balsošanas kārtību plašākai sabiedrībai. Materiālā klāstīts, kā aizpildāma vēlēšanu zīme, kā arī galvenie balsu skaitīšanas principi un to ietekme uz vēlēšanu iznākumu. Materiāls pieejams bez maksas biedrības mājas lapā kā arī www.solipasolim.lv.
Biedrība aicina izturēties atbildīgi pret iespēju piedalīties brīvās vēlēšanās un iepazīties ar deputātu kandidātiem un partiju programmām. Vairāk informācija par tiem pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Saeimas vēlēšanas LV

Supervīzija – iespēja pieteikties

Sestdien, 27. septembrī plkst. 11:00 notiks pēdējā šī gada supervīzija iekļaujošās uzvedības veicināšanai. Turpināsim iesākto tēmu “Sadarbības soļi starp vecākiem un pedagogiem”. Pasākums notiks sadarbībā Rīgas domes Labklājības departamentu.

Sīkāka info un pieteikšanās, rakstot uz info@solipasolim.lv

20140927sadsoli

Iespēja pieteikties darbnīcai

Sestdien, 30. augustā plkst. 11:00-15:00 notiks darbnīca iekļaujošās uzvedības veicināšanai “Vecāku un pedagogu sadarbības veidošanas soļi pirmsskolā un skolā”. Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

20140830sadveidosana

Vecāku un pedagogu sadarbība – seminārs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, sestdien, 12. jūlijā plkst. 11:00-14:00 notiks darbnīca vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem “Vecāku un pedagogu sadarbība” par sekojošiem jautājumiem:

  • Kā veidot pozitīvus nosacījumus vienotam darbam?
  • Ko darīt, ja sadarbība neveidojas?
  • un, protams, atbildes uz Jūsu jautājumiem.

 

Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Pieteikšanās pa e-pastu: info@solipasolim.lv

20140712sadarbiba

Iespēja apmeklēt semināru

20140607sadarbibaGatavojoties jaunajam mācību gadam un izdarot secinājumus par šo mācību periodu, sestdien, 7.jūnijā plkst. 11:00-14:00 notiks darbnīca vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem “Vecāku un pedagogu sadarbība” par šiem jautājumiem:

 

 

  • Kā informēt pedagogus par bērna grūtībām un īpašajām vajadzībām?
  • Kā pedagogiem informēt vecākus par bērna grūtībām?
  • Kā risināt ikdienas problēmsituācijas skolā?
  • un, protams, atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

Iespēja apmeklēt supervīziju/darbnīcu

20140517barjerasSestdien, 17. maijā plkst. 11:00-14:00 notiks iekļaujošās uzvedības atbalsta darbnīcas supervīziju formātā vecākiem,pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem, kuri ikdienā saskaras ar jautājumiem, saistītiem ar problemātisku uzvedību pirmsskolā un skolā: “Vecāki un paedagogi: komunikācijas un sadarbības barjeras”. Aicinām izmantot šo lielisko iespēju ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psihologu palīdzību praktiski un taktiski risināt sarežģītas situācijas, uzzināt citu pegadogu un vecāku pieredzi, kā arī uzzināt par resursiem šo situāciju risināšanā. Pasākumi notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

Janvāra finišs

Lai arī ar janvāri bieži vien daudz kas tikai sākas, mums janvārī beidzas projekts sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*.

Šeit pieejams 4.nodarbības materiāla konspekts, kur lielāks uzsvars bia uz projektu vadību, kā arī šeit ir 5.nodarbības materiāla konspekts, kur aplūkots darbs “mākonī”, kā arī pievienots saraksts ar noderīgām Word “fīčām”, kas bieži vien lietotājiem nav zināmas.
Papildu jautājumu gadījumā var rakstīt uz info@solipasolim.lv, jo tie jau ir tikai konspekti.

Mūsu darbība, protams, bija tikai maza daļiņa no visa projekta. Plašāks projekta konteksta atspoguļojums būs redzams projekta ietvaros organizētajā konferencē “Attīstības sadarbība: no personīgās pieredzes uz globālo paradigmu”, kas norisināsies 29.01.2014., Arhitektu namā (Torņa iela 11, Rīga).

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Zināšanu apmaiņa NVO starpā

Jau iepriekš pieminēju datu bāzi, kuru veidojam projekta  “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), mēs esam partneri.

Datu bāze ļauj ne tikai vienkopus apkopot, bet arī analizēt un izplatīt informāciju par attīstības sadarbības aktivitātēm atvieglotā veidā. Tās vispārējais mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

Bet kāpēc tāda vajadzīga?

Organizāciju zināšanas ir to lielākā bagātība. Kaut arī tiek izmantots jēdziens “organizācija rada zināšanas”, protams, pati organizācija zināšanas radīt nevar, tam ir nepieciešama cilvēku vēlme un ideju apmaiņas iespēja organizācijas robežās. Zināšanas rada cilvēki, un to uzkrāšanai un efektīvai izmantošanai tiek izmantotas dažādas sistēmas.  Nedaudz vairāk par zināšanām organizācijā var uzzināt, aplūkojot pirmā apmācību semināra materiālu šeit.

Latvijā dažādos pētījumos un diskusijās teju vai jebkurā jomā nereti atklājas iekšējās komunikācijas problēmas, kad “labā roka nezina, ko dara kreisā”, tāpēc zināšanu apmaiņa organizācijās un starp tām, ir ļoti būtiska problēma. Tomēr, lai arī zināšanu pārvaldības mērķi un mehānismi ir šķietami vienkārši un saprotami, praksē to ieviešana var izrādīties izaicinājums. Nošķir divu veidu zināšanu pārvaldības instrumentus – datorizētos, kas vērsti uz cilvēkiem, un datorizētos, kas izmanto dažādas informācijas tehnoloģijas. Būtiski ir izmantot savstarpēji papildinošus un dažādus instrumentus.

Vairākas dažādas biedrības apvienojošai organizācijai, kāda ir LAPAS, zināšanu apmaiņas procesi ir jo īpaši svarīgi. Biedri nodarbojas ar ļoti daudzviedīgām aktivitātēm ļoti atšķirīgā mērogā, un attīstības sadarbība un attīstības izglītība ir tikai daļa no viņu ikdienas. Tomēr, lai LAPAS varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus Biedrus, kā arī Biedriem būtu ērtāk veidot parnerības, ir nepieciešama ērta un saprotama zināšanu apmaiņas sistēma, kas nerada apgrūtinājumu Biedriem vai LAPĀM. Izstrādātā datu bāze ļauj biedrībām apmainīties ar to rīcībā esošajām zināšanām tieši LAPAS darbības kompetences ietvaros.

Jāuzsver, ka vienlaikus datu bāzes izveides pieredze ir labās prakses piemērs citām organizācijām, kas nodarbojas ar interešu pārstāvniecību kā efektīvā veidā apkopot, uzturēt, aktualizēt informāciju par biedriem, to aktivitātēm un aktualitātēm.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo