Category Archives: informācijai

Jaunajā gadā nobeidzamie vecā gada darbi

Sākot 2014.gadu un vēlot visiem biedrības līdzjutējiem daudz ideju un pacietības to īstenošanā, jāatceras, ka mums vēl ir kāda nepabeigta lieta no aizgājuša gada. Proti, projekts, kurā piedalāmies kā partneris Latvijas Platformai attīstības sadarbībai.  Projekta nosaukums – “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* .

Vēl atlikušas dažas mācību dienas, kā arī projekta ietvaros notiek darbs pie interesantas datu bāzes izstrādes. Datu bāzē ir informācija par biedriem, to projektiem, ekspertiem, kā arī biedriem noderīgi resursi jeb LAPAS kopējās zināšanas. Daļa satura ir visiem pieejama, daļa tikai biedriem. Datu bāze ļauj ne tikai vienkopus apkopot, bet arī analizēt un izplatīt informāciju par attīstības sadarbības aktivitātēm atvieglotā veidā. Tās vispārējais mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Turpinās pieredzes apmaiņas grupas: SASKARSME

Atkal sludinām pieteikšanos uz interesantu pasākumu. Šoreiz centrālais temats būs saskarsme. Iepriekšējā grupa gāja mājās apmierināta 🙂 Pasākums aizvien sastāv no lekcijām, diskusijām un darba grupās un ir bez maksas.

plakats_saskarme-01

Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Pieredzes apmaiņas grupas iekļaujošas uzvedības veicināšanai: ADAPTĀCIJA

Lūdzam pieteikties pasākumam. Vairāk informācijas zemāk redzamajā plakātā.

plakats_adapcija-02Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Soli pa solim līdz multenei

Sestdien, 5. oktobrī Rīgā notiks animācijas darbnīca „Soli pa solim līdz multenei” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ietvaros dalībniekiem būs iespēja iejusties mākslinieku un kinorežisoru lomā un izveidot savu animācijas īsfilmu.

Darbnīcas mērķis ir mudināt tās dalībniekus radoši izpausties, apgūt jaunas prasmes, kā arī veicināt socializēšanos mazās grupās. Lai katrs dalībnieks varētu netraucēti darboties un izveidot iecerēto stāstu, darbnīca tiks sadalīta trijās sesijās. Katra no tām ilgs pusotru stundu un tajās nebūs vairāk kā četri dalībnieki. Sesijas beigās tiks veidota viena kopēja filmiņa, kas ļaus novērtēt savu individuālo un grupas rezultātu.

Animācijas darbnīca top sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Aicinām darbnīcai pieteikties Rīgā dzīvojošos bērnus, jauniešus un pieaugušos ar īpašām vajadzībām – bērnus ar autiskā spektra traucējumiem, ar UHDS un citām. Pieteikties darbnīcām var rakstot e – pastu uz: info@solipasolim.lv. Animācijas darbnīcas notiks Rīgā, multenei-01Torņa ielā 4, 1b – 202 telpā.

Noderīga info bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem

Prieks, ka pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem parakstīt ar Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāvjiem līgumu par projektu, kurā paredzēts realizēt vairākas darbnīcas un pasākumus iekļaujošās uzvedības veicināšanai bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām Rīgā, esam “atvēruši” nedaudz jaunu lapu savā darbībā. Līdz ar to satiekam un uzzinām par cilvēkiem un notikumiem, par kuriem citkārt neuzzinātu. Nolēmām, ka nevajag turēt labu informāciju tikai uz sava galda, tāpēc, lūk, kādi interesanti pasākumi plānojas tuvākajā laikā, mūsu projekta ietvaros un ārpus tā.

Sestdien, 5.oktobrī notiks animācijas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Katra darbnīca būs pusotru stundu gara. Bērni un pieaugušie, kuri vēlas piedalīties: aicinām pierakstīties kādā no darbnīcām sekojošos laikos:
10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30
Darbnīcas mērķis ir veicināt socializēšanos un jaunu prasmju veidošanos bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Kopīga darbošanās nelielās grupās, lai veidotu vienu animācijas filmu, ceļ bērnu un pieaugušo motivāciju sadarboties. Animācijas darbnīcas ir labs veids, kā novērtēt savu individuālo un grupas rezultātu.
Animācijas darbnīcu materiāls būs plastilīns, jo tas attīsta sīko pirkstu motoriku, ir patīkams taustei un viegli transformējams.
Darbnīca top sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu.

Otrdien, 8.oktobrī notiks pieredzes apmaiņas vakars ar pedagoģi Ilonu Smirnovu par Islandes pieredzi skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vides piemērošanā bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Ceturtdien, 10.oktobrī plkst. 17:00-20:00 – ABA slēgtā grupa latviešu valodā (vēl ir vairākas brīvas vietas).

Piektdien, 11.oktobrī plkst. 14:00-17:00 – lekcija “Pozitīvas motivēšanas sistēmas izveide bērniem un pieaugušajiem ar AST”.

Pirmdien, 14.oktobrī plkst 17:00-20:00 – tējas vakars ar pedagoģi Jekaterinu Tumaševicu par alternatīvās komunikācijas metodēm izglītības iestādēs bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Zviedrijas pieredze un Latvijas izaicinājumi, iespējas un risinājumi.

Ceturtdien, 17.oktobrī plkst.17:00-20:00 – ABA slēgtā grupa krievu valodā (vēl ir vairākas brīvas vietas).

Visi šie pasākumi notiek biedrības Latvijas Autisma apvienība telpās Torņa ielā 4, 1b-202. Tie ir bezmakas.

Tāpat, oktobra pēdējā nedēļā Kaņepes kultūras centrā, Rīgā Skolas ielā 15 plānots autisma filmu maratons, kura ietvaros plānots parādīt gan mākslas, gan dokumentālās, gan arī informatīvās filmas.

Semināri turpinās

Vakar notika jau trešais seminārs sadarbībā ar  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), mūsu kopīgi īstenotā projekta “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* ietvaros.

Apmācību mērķis ir sniegt biedriem zināšanas un praktiskās prasmes par e-iespējām, tādējādi optimizējot ikdienas darbu un iespējas attīstības sadarbības projektu izstrādē.

Šoreiz skatījāmies, ko mums piedāvā valsts iestāžu mājas lapas, kam tajās būtu jābūt un kas tajās atrodams. Meklējām noderīgu informāciju dažādās publiski pieejamās valsts datu bāzēs par sevi un citiem. Kā arī ielūkojāmies e-pakalpojumu iespējās, t.sk. no interešu pārstāvniecības viedokļa. Visbeidzot nodarbībā aplūkojām dažādus informācijas, attēlu un video apstrādes iespējas, ko bez maksas var izmantot internetā un kam nav nepieciešamas specifiskas zināšanas.  Šeit atrodams trešās nodarbības materiāls.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Semināru sezonas sākums

Vēl pirms vasaras sākuma aizsācies Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) projekts “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*, kurā esam sadarbības partneris, kas atbildīgs par e-prasmju apmācībām LAPAS biedriem.

Apmācību mērķis ir sniegt biedriem zināšanas un praktiskās prasmes par e-iespējām, tādējādi optimizējot ikdienas darbu un iespējas attīstības sadarbības projektu izstrādē.

Tomēr mums īstenā darbošanās paredzēta tagad – rudenī. 5.septembrī notika pirmais seminārs, kurā diskutējām par zināšanām organizācijās, datu bāzēm un iespējām LAPAS biedriem apmainīties ar savām zināšanām. Šeit pieejams pirmās nodarbības materiālu konspekts.

10.septembrī notika otrais seminārs, kas bija veltīts informācijas meklēšanai, dažādām Google iespējām un ikdienā noderīgiem knifiem informācijas meklēšanā. Šeit piejams otrās nodarbības materiālu konspekts.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 logo

Maslova piramīda :)

Feisbuka lentē iekrita šāds lūk jociņš. ZInāmā Maslova vajadzību piramīda, kas attēlo cilvēka vajadzību hierarhiju, koriģēta, pievienojot pašā apakšā vēl vienu fundamentālu, pamatīgu vajadzību – INTERNETS 🙂 Jā, laikam jau tā ir..

Par MOOC

esam jau vairākkārt pieminējuši dažādas online mācību platformas, kur labas ārzemju augstskolas piedāvā savus kursus bez maksas ikvienam, kurš saprot angļu valodu un prot apieties ar internetu/datoru.

Lūk, analītisks D.Kamerādes raksts par to, ko tas nozīmē LV augstskolām.

Ja nezināt, kas tas ir, un vēlaties, lai par to pastāstam jums, jūsu skolēniem u.c., lūdzu, sazinieties, rakstot uz info@solipasolim.lv

E-prasmju nedēļa 2013

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 18. līdz 24. martam rīko 4. Eiropas e-prasmju nedēļu.

E-prasmju nedēļas 2013 galvenās tēmas:

  • E-prasmju portfelis: e-prasmes nodarbinātībai, mazo un mikro uzņēmumu apmācība IKT izmantošanā, jauniešu IKT zināšanu pilnveide un iesaiste darba tirgū, IKT karjeras dienas;
  • Digitālais piedzīvojums: dažādas aktivitātes senioriem, jauni e-pakalpojumi u.c.;
  • Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība internetā, sociālie tīkli un digitālie mediji, eID kartes, Virtuālais eParaksts u.c.

Plašāku informāciju par pasākumiem var iegūt www.eprasmes.lv.

Un, lai arī šai nedēļai, man liekas, aizvien netiek pievērsta pietiekama sabiedrības uzmanība, tā ir  ļoti būtiska, jo dažādie pasākumi novados ļauj kaut nedaudz apmierināt tos, kuriem interesē (un tādu cilvēku netrūkst, trūkst vien kādu, kas būtu gatavi pie viņiem doties), un varbūt aizraut kādu, kurš līdz šim nav aizdomājies.

Var jau būt, tas neliekas vajadzīgi, kad nepārtraukti pārvaldi savu e-pastu nodažādām ierīcēm un visu dokumentē tikai elektroniski vai nepieraksti vispār, jo var tak “uzgūglēt”, bet aizvien ļoti daudziem cilvēkiem trūkst e-prasmju. Eiropas Komisijas 2010.gada EK i2010 iniciatīvas novērtējuma ziņojumā, minēts, ka “Latvijā pārsvarā visi e-prasmju un digitālo prasmju rādītāji ir zem vidējā ES līmeņa”.  Protams, 3 gadu laikā kaut kas varētu būt arī mainījies. Tomēr E-prasmju attīstības plānā 2011.-2013.gadam (2011.gada  18. maija rīk. Nr. 207) secināts, ka zemos Latvijas iedzīvotāju e-prasmju rādītājus “veicina gan izpratnes un motivācijas trūkums par e-prasmju apgūšanas nepieciešamību, gan nesistemātisks vai fragmentārs valsts atbalsts e-prasmju apguves veicināšanai, gan e-prasmju apguves politikas neesamība”.

Lai vai kādi būtu iemesli, ir jauki, ka notiek pasākumi, ar kuriem tiek mēģināts situāciju uzlabot, jo atbilstoši Eiropas Savienībā definētajai mūžizglītības pamatprasmju pieejai, digitālās prasmes tiek uzskatītas par vienu no astoņām indivīda pamatkompetencēm , kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā.

Prasmes apieties ar datoru, sastādīt dokumentus, atrast nepieciešamo informāciju ir nepieciešamas, lai atrastu darbu, lai pieteiktos tajā, lai ātri uzzinātu par dažādām iespējām, lai komunicētu u.t.t.

Tāpēc piezvani savai lauku tantei, omei, vecajai skolai vai brālēnam, un pastāsti par šo nedēļu un aicini iesaistīties kādā no pasākumiem!