E-prasmju nedēļa 2013

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 18. līdz 24. martam rīko 4. Eiropas e-prasmju nedēļu.

E-prasmju nedēļas 2013 galvenās tēmas:

  • E-prasmju portfelis: e-prasmes nodarbinātībai, mazo un mikro uzņēmumu apmācība IKT izmantošanā, jauniešu IKT zināšanu pilnveide un iesaiste darba tirgū, IKT karjeras dienas;
  • Digitālais piedzīvojums: dažādas aktivitātes senioriem, jauni e-pakalpojumi u.c.;
  • Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība internetā, sociālie tīkli un digitālie mediji, eID kartes, Virtuālais eParaksts u.c.

Plašāku informāciju par pasākumiem var iegūt www.eprasmes.lv.

Un, lai arī šai nedēļai, man liekas, aizvien netiek pievērsta pietiekama sabiedrības uzmanība, tā ir  ļoti būtiska, jo dažādie pasākumi novados ļauj kaut nedaudz apmierināt tos, kuriem interesē (un tādu cilvēku netrūkst, trūkst vien kādu, kas būtu gatavi pie viņiem doties), un varbūt aizraut kādu, kurš līdz šim nav aizdomājies.

Var jau būt, tas neliekas vajadzīgi, kad nepārtraukti pārvaldi savu e-pastu nodažādām ierīcēm un visu dokumentē tikai elektroniski vai nepieraksti vispār, jo var tak “uzgūglēt”, bet aizvien ļoti daudziem cilvēkiem trūkst e-prasmju. Eiropas Komisijas 2010.gada EK i2010 iniciatīvas novērtējuma ziņojumā, minēts, ka “Latvijā pārsvarā visi e-prasmju un digitālo prasmju rādītāji ir zem vidējā ES līmeņa”.  Protams, 3 gadu laikā kaut kas varētu būt arī mainījies. Tomēr E-prasmju attīstības plānā 2011.-2013.gadam (2011.gada  18. maija rīk. Nr. 207) secināts, ka zemos Latvijas iedzīvotāju e-prasmju rādītājus “veicina gan izpratnes un motivācijas trūkums par e-prasmju apgūšanas nepieciešamību, gan nesistemātisks vai fragmentārs valsts atbalsts e-prasmju apguves veicināšanai, gan e-prasmju apguves politikas neesamība”.

Lai vai kādi būtu iemesli, ir jauki, ka notiek pasākumi, ar kuriem tiek mēģināts situāciju uzlabot, jo atbilstoši Eiropas Savienībā definētajai mūžizglītības pamatprasmju pieejai, digitālās prasmes tiek uzskatītas par vienu no astoņām indivīda pamatkompetencēm , kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā.

Prasmes apieties ar datoru, sastādīt dokumentus, atrast nepieciešamo informāciju ir nepieciešamas, lai atrastu darbu, lai pieteiktos tajā, lai ātri uzzinātu par dažādām iespējām, lai komunicētu u.t.t.

Tāpēc piezvani savai lauku tantei, omei, vecajai skolai vai brālēnam, un pastāsti par šo nedēļu un aicini iesaistīties kādā no pasākumiem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.