Venture lab

Turpinām izmēģināt dažādas MOOC (massive open online course) jeb brīvpieejas izglītības piedāvājumus no dažādām pasaules universitātēm. Šoreiz no venture-lab.org izmēģinājām kursu par radošumu no Stanford University, ko vadīja Tina Seelig. Bija interesanti no procesa viedokļa, jo bija jāveido grupu darbi ar pilnīgi svešiem cilvēkiem no citām valstīm, jāsalāgojas dažādās laika zonās, jāsaprot dažādi akcenti un jāizmēģina jauni interneta rīki. Tas viss mums patīk. Tomēr pats saturs bija jau kaut kur dzirdēts un nelikās pārāk akadēmisks un nopietns. Samērā mulsinoša bija krūzīšu piedāvāšana ar kursa logo, bet lai nu paliek.. eksperimenta pēc bija gana interesanti.

Kursa beigās katrs tika lūgts nofočēties ar 6 vārdu uzrakstu, kas raksturotu šo kursu. Lūk, galarezultāts

Un, lūk arī sertifikāts, kas apliecina, ka Dace šo kursu pabeidza.
(Aizvien varam palīdzēt iepazīties ar kādu no šīm platformām)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.