Author Archives: sps

Jaunākie projekti

Gada sākums uzsācies varen raženi. Jau pieminējām SIF projektu, kā arī esam sagatavojuši pieteikumu Jūrmalas pilsētas domes finansējumam kādai iedzīvotāju iniciatīvai, Valsts Kultūrkapitāla fondam Raiņa un Aspazijas jubilejas gada popularizēšanai un ir uztapis, bet nav aizsūtīts projekta apraksts Borisa un Ināras Teterevu fondam. Lepni!

2014.gada atskaņas

šķiet, ka katrs nākošais gads paskrien arvien ātrāk. Šajā gadā turpinājām iepriekšējās sadarbības, nodrošinot realizēto ideju pēctecību.
Mums pašiem ļoti patika #nemetBalsiMiskastē.
Gada nogalē uzrakstījām diezgan apjomīgu projektu SIF konkursam, gaidām atbildes un kaldinām plānus 2015.gadam. Aidā, janvāris jau pāri pusei!

Daži secinājumi pēc projekta

Neformālās izglītības attīstības biedrība „Soli pa solim” sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu 2014.gadā realizēja projektu „Supervīzijas vecākiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, kā arī Rīgas pašvaldības sociālo pakalpojumu vizualizācija- II”. Projekta ietvaros tika organizētas piecas supervīzijas, kurās vecākiem, pedagogiem, sociālie darbiniekiem, dienas centru darbiniekiem bija iespēja uzzināt gan teoriju par funkcionālo traucējumu iemesliem, gan praktiski izgatavot un saņemt nepieciešamos materiālus. Sīkāk par biedrību, šo un citiem projektiem var uzzināt biedriba.solipasolim.lv

Liels uzsvars tika likts uz vecāku un pedagogu sadarbību. Pasākumu laikā visi iesaistītie pārliecinājās, ka vecāku un pedagogu sadarbības potenciāls nav pietiekami izmantots un, veicinot sadarbību un savstarpējo sapratni, būtu iespējams risināt vai pat novērst daļu problēmu. Bērna interesi un mācību motivāciju skolā veicina vecāki, kas ir motivēti un ieinteresēti sadarboties ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju, sociālo pedagogu, psihologu un skolas atbalsta personālu.

Continue reading

Materiāls par Saeimas vēlēšanām

Kampaņas “Nemet balsi miskastē!” ietvaros Neformālās izglītības attīstības biedrība “Soli pa solim” aicina visus doties 4.oktobrī uz gaidāmajām vēlēšanām un iepazīstina ar Latvijas vēlēšanu sistēmas niansēm, kas pārskatāmā veidā apkopotas biedrības veidotajā materiālā “Kas jāzina, lai balsotu, ja nav par ko balsot, un lai nenobalsotu pretēji savām vēlmēm?”.
Ņemot vērā citos vēlēšanu gados medijos izskanējušās aizdomas par iedzīvotāju neprasmi pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmes, dažādiem pārpratumiem un šaubām, kampaņas mērķis ir skaidrot Latvijas vēlēšanu sistēmu un balsošanas kārtību plašākai sabiedrībai. Materiālā klāstīts, kā aizpildāma vēlēšanu zīme, kā arī galvenie balsu skaitīšanas principi un to ietekme uz vēlēšanu iznākumu. Materiāls pieejams bez maksas biedrības mājas lapā kā arī www.solipasolim.lv.
Biedrība aicina izturēties atbildīgi pret iespēju piedalīties brīvās vēlēšanās un iepazīties ar deputātu kandidātiem un partiju programmām. Vairāk informācija par tiem pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Saeimas vēlēšanas LV

Supervīzija – iespēja pieteikties

Sestdien, 27. septembrī plkst. 11:00 notiks pēdējā šī gada supervīzija iekļaujošās uzvedības veicināšanai. Turpināsim iesākto tēmu “Sadarbības soļi starp vecākiem un pedagogiem”. Pasākums notiks sadarbībā Rīgas domes Labklājības departamentu.

Sīkāka info un pieteikšanās, rakstot uz info@solipasolim.lv

20140927sadsoli

Iespēja pieteikties darbnīcai

Sestdien, 30. augustā plkst. 11:00-15:00 notiks darbnīca iekļaujošās uzvedības veicināšanai “Vecāku un pedagogu sadarbības veidošanas soļi pirmsskolā un skolā”. Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

20140830sadveidosana

Vecāku un pedagogu sadarbība – seminārs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, sestdien, 12. jūlijā plkst. 11:00-14:00 notiks darbnīca vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem “Vecāku un pedagogu sadarbība” par sekojošiem jautājumiem:

  • Kā veidot pozitīvus nosacījumus vienotam darbam?
  • Ko darīt, ja sadarbība neveidojas?
  • un, protams, atbildes uz Jūsu jautājumiem.

 

Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Pieteikšanās pa e-pastu: info@solipasolim.lv

20140712sadarbiba

Iespēja apmeklēt semināru

20140607sadarbibaGatavojoties jaunajam mācību gadam un izdarot secinājumus par šo mācību periodu, sestdien, 7.jūnijā plkst. 11:00-14:00 notiks darbnīca vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem “Vecāku un pedagogu sadarbība” par šiem jautājumiem:

 

 

  • Kā informēt pedagogus par bērna grūtībām un īpašajām vajadzībām?
  • Kā pedagogiem informēt vecākus par bērna grūtībām?
  • Kā risināt ikdienas problēmsituācijas skolā?
  • un, protams, atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Pasākums notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

Iespēja apmeklēt supervīziju/darbnīcu

20140517barjerasSestdien, 17. maijā plkst. 11:00-14:00 notiks iekļaujošās uzvedības atbalsta darbnīcas supervīziju formātā vecākiem,pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem, kuri ikdienā saskaras ar jautājumiem, saistītiem ar problemātisku uzvedību pirmsskolā un skolā: “Vecāki un paedagogi: komunikācijas un sadarbības barjeras”. Aicinām izmantot šo lielisko iespēju ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psihologu palīdzību praktiski un taktiski risināt sarežģītas situācijas, uzzināt citu pegadogu un vecāku pieredzi, kā arī uzzināt par resursiem šo situāciju risināšanā. Pasākumi notiks sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Noteikti piesakieties, ja plānojat būt: info@solipasolim.lv

Janvāra finišs

Lai arī ar janvāri bieži vien daudz kas tikai sākas, mums janvārī beidzas projekts sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*.

Šeit pieejams 4.nodarbības materiāla konspekts, kur lielāks uzsvars bia uz projektu vadību, kā arī šeit ir 5.nodarbības materiāla konspekts, kur aplūkots darbs “mākonī”, kā arī pievienots saraksts ar noderīgām Word “fīčām”, kas bieži vien lietotājiem nav zināmas.
Papildu jautājumu gadījumā var rakstīt uz info@solipasolim.lv, jo tie jau ir tikai konspekti.

Mūsu darbība, protams, bija tikai maza daļiņa no visa projekta. Plašāks projekta konteksta atspoguļojums būs redzams projekta ietvaros organizētajā konferencē “Attīstības sadarbība: no personīgās pieredzes uz globālo paradigmu”, kas norisināsies 29.01.2014., Arhitektu namā (Torņa iela 11, Rīga).

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo