Janvāra finišs

Lai arī ar janvāri bieži vien daudz kas tikai sākas, mums janvārī beidzas projekts sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*.

Šeit pieejams 4.nodarbības materiāla konspekts, kur lielāks uzsvars bia uz projektu vadību, kā arī šeit ir 5.nodarbības materiāla konspekts, kur aplūkots darbs “mākonī”, kā arī pievienots saraksts ar noderīgām Word “fīčām”, kas bieži vien lietotājiem nav zināmas.
Papildu jautājumu gadījumā var rakstīt uz info@solipasolim.lv, jo tie jau ir tikai konspekti.

Mūsu darbība, protams, bija tikai maza daļiņa no visa projekta. Plašāks projekta konteksta atspoguļojums būs redzams projekta ietvaros organizētajā konferencē “Attīstības sadarbība: no personīgās pieredzes uz globālo paradigmu”, kas norisināsies 29.01.2014., Arhitektu namā (Torņa iela 11, Rīga).

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.