Category Archives: Uncategorized

Jaunākie projekti

Gada sākums uzsācies varen raženi. Jau pieminējām SIF projektu, kā arī esam sagatavojuši pieteikumu Jūrmalas pilsētas domes finansējumam kādai iedzīvotāju iniciatīvai, Valsts Kultūrkapitāla fondam Raiņa un Aspazijas jubilejas gada popularizēšanai un ir uztapis, bet nav aizsūtīts projekta apraksts Borisa un Ināras Teterevu fondam. Lepni!

2014.gada atskaņas

šķiet, ka katrs nākošais gads paskrien arvien ātrāk. Šajā gadā turpinājām iepriekšējās sadarbības, nodrošinot realizēto ideju pēctecību.
Mums pašiem ļoti patika #nemetBalsiMiskastē.
Gada nogalē uzrakstījām diezgan apjomīgu projektu SIF konkursam, gaidām atbildes un kaldinām plānus 2015.gadam. Aidā, janvāris jau pāri pusei!

Par valsts pārvaldes mājaslapu attīstību

Tiek izstrādāta koncepcija par valsts pārvaldes mājaslapu attīstību. Atbilstoši izstrādātajam koncepcijas projektam, dokumenta mērķis ir padarīt efektīvāku valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldību, nodrošinot uz iedzīvotājiem vērstu servisu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijās balstītus risinājumus, ērti lietojamus un vienkāršus dizainā, kā arī optimālus no uzturēšanas un pārvaldības viedokļa.

Ar dokumentiem var iepazīties šeit. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 20.janvāris.

Kā domā Tu? vai vienotas vadlīnijas valsts pārvaldes iestāžu mājas lapu izstrādei ir nepieciešamas?

Darbīgais rudens

Labas ziņas! esam ieguvuši Rīgas Domes atbalstu iecerētā projekta īstenošanai. Ātri jāķeras pie darba. Arī LAPAS projekts uzņem apgriezienus tieši rudenī. Bet vienalga turam acis, ausis un epastus atvērtus, lai nepalaistu garām kādu iespēju! 😉

Ar joni iekšā projektā

Informējam, ka ir aizsācies Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) projekts “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*, kurā esam sadarbības partneris, kas atbildīgs par e-prasmju apmācībām LAPAS biedriem un zināšanu datu bāzi.

Projekta mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

Informācijai var sekot līdzi LAPAS mājas lapā vai sociālo tīklu kontos. Mūsu nodarbību materiāli tiks publiskoti arī šajā lapā.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

logo

:)

vakar viena senioru grupa bija nolēmusi bastot nodarbības 🙂 Tā kā šī mēneša tēmas jau it kā bija izņemtas, turklāt pansionāta darbiniecei bija savi jautājumi, tad ļāvāmies vaļībai nomainīt apmācāmos 🙂

Rudens jaunumi

Pēc vasaras, kas īsti nebija vasarīga, ar prieku paziņojam, ka oktobrī plānojam sadarbības pasākumu ar Pasaules Dabas Fonda Latvijas pārstāvniecību. Stāstīsim par datorprasmju efektīvu pielietojumu NVO darbībā un dažādiem paņēmieniem, kā sameklēt vajadzīgo informāciju.

iespēja elektroniski komentēt NAP projektu

Nacionālā attīstības plāna (NAP) autori vēlas iepazīties ar dažādiem viedokļiem. Ar melnrakstu var iepazīties šeit. Piedalies, ja arī Tev ir viedoklis par to,:

1) kā padarīt NAP2020 vēl fokusētāku, saturiski atsakoties no atsevišķiem rīcības virzieniem un uzdevumiem vai redakcionāli uzlabojot formu un saturu,

2) kādiem ir jābūt konkrētiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, lai tie efektīvi sasniegtu kopējos mērķus,

3) kādas ir melnrakstā paredzēto uzdevumu īstenošanas izmaksas, neaizmirstot radošus un efektīvus, bet lētus risinājumus.

Priekšlikumus iespējams nosūtīt, izmantojot elektronisku formu šeit.

anketa par e-veselību

Lai izzinātu mūsu visu viedokli par līdz šim jau izveidotajiem veselības nozares e-pakalpojumiem, topošo e-veselības portālu un to, kādu informāciju mēs labprāt vēlētos redzēt šajā portālā, Nacionālais veselības dienests kopā ar Pacientu Ombudu ir izveidojis interneta aptauju.

Aptauja atrodama šeit. Aizpildīšana neaizņems daudz vairāk par 5 minūtēm.