Par valsts pārvaldes mājaslapu attīstību

Tiek izstrādāta koncepcija par valsts pārvaldes mājaslapu attīstību. Atbilstoši izstrādātajam koncepcijas projektam, dokumenta mērķis ir padarīt efektīvāku valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldību, nodrošinot uz iedzīvotājiem vērstu servisu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijās balstītus risinājumus, ērti lietojamus un vienkāršus dizainā, kā arī optimālus no uzturēšanas un pārvaldības viedokļa.

Ar dokumentiem var iepazīties šeit. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 20.janvāris.

Kā domā Tu? vai vienotas vadlīnijas valsts pārvaldes iestāžu mājas lapu izstrādei ir nepieciešamas?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.