Zināšanu apmaiņa NVO starpā

Jau iepriekš pieminēju datu bāzi, kuru veidojam projekta  “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), mēs esam partneri.

Datu bāze ļauj ne tikai vienkopus apkopot, bet arī analizēt un izplatīt informāciju par attīstības sadarbības aktivitātēm atvieglotā veidā. Tās vispārējais mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

Bet kāpēc tāda vajadzīga?

Organizāciju zināšanas ir to lielākā bagātība. Kaut arī tiek izmantots jēdziens “organizācija rada zināšanas”, protams, pati organizācija zināšanas radīt nevar, tam ir nepieciešama cilvēku vēlme un ideju apmaiņas iespēja organizācijas robežās. Zināšanas rada cilvēki, un to uzkrāšanai un efektīvai izmantošanai tiek izmantotas dažādas sistēmas.  Nedaudz vairāk par zināšanām organizācijā var uzzināt, aplūkojot pirmā apmācību semināra materiālu šeit.

Latvijā dažādos pētījumos un diskusijās teju vai jebkurā jomā nereti atklājas iekšējās komunikācijas problēmas, kad “labā roka nezina, ko dara kreisā”, tāpēc zināšanu apmaiņa organizācijās un starp tām, ir ļoti būtiska problēma. Tomēr, lai arī zināšanu pārvaldības mērķi un mehānismi ir šķietami vienkārši un saprotami, praksē to ieviešana var izrādīties izaicinājums. Nošķir divu veidu zināšanu pārvaldības instrumentus – datorizētos, kas vērsti uz cilvēkiem, un datorizētos, kas izmanto dažādas informācijas tehnoloģijas. Būtiski ir izmantot savstarpēji papildinošus un dažādus instrumentus.

Vairākas dažādas biedrības apvienojošai organizācijai, kāda ir LAPAS, zināšanu apmaiņas procesi ir jo īpaši svarīgi. Biedri nodarbojas ar ļoti daudzviedīgām aktivitātēm ļoti atšķirīgā mērogā, un attīstības sadarbība un attīstības izglītība ir tikai daļa no viņu ikdienas. Tomēr, lai LAPAS varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus Biedrus, kā arī Biedriem būtu ērtāk veidot parnerības, ir nepieciešama ērta un saprotama zināšanu apmaiņas sistēma, kas nerada apgrūtinājumu Biedriem vai LAPĀM. Izstrādātā datu bāze ļauj biedrībām apmainīties ar to rīcībā esošajām zināšanām tieši LAPAS darbības kompetences ietvaros.

Jāuzsver, ka vienlaikus datu bāzes izveides pieredze ir labās prakses piemērs citām organizācijām, kas nodarbojas ar interešu pārstāvniecību kā efektīvā veidā apkopot, uzturēt, aktualizēt informāciju par biedriem, to aktivitātēm un aktualitātēm.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.