Ar joni iekšā projektā

Informējam, ka ir aizsācies Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) projekts “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*, kurā esam sadarbības partneris, kas atbildīgs par e-prasmju apmācībām LAPAS biedriem un zināšanu datu bāzi.

Projekta mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

Informācijai var sekot līdzi LAPAS mājas lapā vai sociālo tīklu kontos. Mūsu nodarbību materiāli tiks publiskoti arī šajā lapā.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.