iespēja elektroniski komentēt NAP projektu

Nacionālā attīstības plāna (NAP) autori vēlas iepazīties ar dažādiem viedokļiem. Ar melnrakstu var iepazīties šeit. Piedalies, ja arī Tev ir viedoklis par to,:

1) kā padarīt NAP2020 vēl fokusētāku, saturiski atsakoties no atsevišķiem rīcības virzieniem un uzdevumiem vai redakcionāli uzlabojot formu un saturu,

2) kādiem ir jābūt konkrētiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, lai tie efektīvi sasniegtu kopējos mērķus,

3) kādas ir melnrakstā paredzēto uzdevumu īstenošanas izmaksas, neaizmirstot radošus un efektīvus, bet lētus risinājumus.

Priekšlikumus iespējams nosūtīt, izmantojot elektronisku formu šeit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.