Semināri turpinās

Vakar notika jau trešais seminārs sadarbībā ar  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), mūsu kopīgi īstenotā projekta “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* ietvaros.

Apmācību mērķis ir sniegt biedriem zināšanas un praktiskās prasmes par e-iespējām, tādējādi optimizējot ikdienas darbu un iespējas attīstības sadarbības projektu izstrādē.

Šoreiz skatījāmies, ko mums piedāvā valsts iestāžu mājas lapas, kam tajās būtu jābūt un kas tajās atrodams. Meklējām noderīgu informāciju dažādās publiski pieejamās valsts datu bāzēs par sevi un citiem. Kā arī ielūkojāmies e-pakalpojumu iespējās, t.sk. no interešu pārstāvniecības viedokļa. Visbeidzot nodarbībā aplūkojām dažādus informācijas, attēlu un video apstrādes iespējas, ko bez maksas var izmantot internetā un kam nav nepieciešamas specifiskas zināšanas.  Šeit atrodams trešās nodarbības materiāls.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.