Semināru sezonas sākums

Vēl pirms vasaras sākuma aizsācies Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) projekts “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*, kurā esam sadarbības partneris, kas atbildīgs par e-prasmju apmācībām LAPAS biedriem.

Apmācību mērķis ir sniegt biedriem zināšanas un praktiskās prasmes par e-iespējām, tādējādi optimizējot ikdienas darbu un iespējas attīstības sadarbības projektu izstrādē.

Tomēr mums īstenā darbošanās paredzēta tagad – rudenī. 5.septembrī notika pirmais seminārs, kurā diskutējām par zināšanām organizācijās, datu bāzēm un iespējām LAPAS biedriem apmainīties ar savām zināšanām. Šeit pieejams pirmās nodarbības materiālu konspekts.

10.septembrī notika otrais seminārs, kas bija veltīts informācijas meklēšanai, dažādām Google iespējām un ikdienā noderīgiem knifiem informācijas meklēšanā. Šeit piejams otrās nodarbības materiālu konspekts.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.