Google dižmeklētājs

Tātad Dace ir veiksmīgi apguvusi (viņa gan saka, ka 95% iepriekš zināja) Google Powersearching skolas nodarbības un ļoti veiksmīgi nokārtojusi vidus un gala pārbaudījumu, par to saņemot elektronisku sertifikātu.

p.s. aizvien vēl ir spēkā piedāvājums piedāvāt līdzīgas apmācības arī Jums! viss, kas jādara – jāraksta uz info@solipasolim.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.