Semināru sezonas sākums

Vēl pirms vasaras sākuma aizsācies Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) projekts “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*, kurā esam sadarbības partneris, kas atbildīgs par e-prasmju apmācībām LAPAS biedriem.

Apmācību mērķis ir sniegt biedriem zināšanas un praktiskās prasmes par e-iespējām, tādējādi optimizējot ikdienas darbu un iespējas attīstības sadarbības projektu izstrādē.

Tomēr mums īstenā darbošanās paredzēta tagad – rudenī. 5.septembrī notika pirmais seminārs, kurā diskutējām par zināšanām organizācijās, datu bāzēm un iespējām LAPAS biedriem apmainīties ar savām zināšanām. Šeit pieejams pirmās nodarbības materiālu konspekts.

10.septembrī notika otrais seminārs, kas bija veltīts informācijas meklēšanai, dažādām Google iespējām un ikdienā noderīgiem knifiem informācijas meklēšanā. Šeit piejams otrās nodarbības materiālu konspekts.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 logo

Darbīgais rudens

Labas ziņas! esam ieguvuši Rīgas Domes atbalstu iecerētā projekta īstenošanai. Ātri jāķeras pie darba. Arī LAPAS projekts uzņem apgriezienus tieši rudenī. Bet vienalga turam acis, ausis un epastus atvērtus, lai nepalaistu garām kādu iespēju! 😉

Ar joni iekšā projektā

Informējam, ka ir aizsācies Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) projekts “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”*, kurā esam sadarbības partneris, kas atbildīgs par e-prasmju apmācībām LAPAS biedriem un zināšanu datu bāzi.

Projekta mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

Informācijai var sekot līdzi LAPAS mājas lapā vai sociālo tīklu kontos. Mūsu nodarbību materiāli tiks publiskoti arī šajā lapā.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

logo

Aizķeršanās ar Rīgas Domes projektu

Iemēģinājām roku projektā Rīgas Domei, tomēr vēl priecāties nevaram. Lai arī kopumā ideja par pedagogu apmācībām un bērnu ar īpašām vajadzībām animācijas darbnīcu organizēšanu netiek noraidīta, tiek atlikta lēmuma pieņemšana, lai tiktos ar mums un pārrunātu dažādas organizatoriskas nianses. Ko vajag – to vajag, esam gatavi!

:)

vakar viena senioru grupa bija nolēmusi bastot nodarbības 🙂 Tā kā šī mēneša tēmas jau it kā bija izņemtas, turklāt pansionāta darbiniecei bija savi jautājumi, tad ļāvāmies vaļībai nomainīt apmācāmos 🙂

Maslova piramīda :)

Feisbuka lentē iekrita šāds lūk jociņš. ZInāmā Maslova vajadzību piramīda, kas attēlo cilvēka vajadzību hierarhiju, koriģēta, pievienojot pašā apakšā vēl vienu fundamentālu, pamatīgu vajadzību – INTERNETS 🙂 Jā, laikam jau tā ir..

Prasme mācīties

Vai Tev tāda piemīt? Tā ir ļoti noderīga prasme. Tāpat kā e-prasmes 🙂 Ar otro apgūšanu mēs varam  palīdzēt, bet, lai varētu palīdzēt arī ar pirmo, šodien Dace devās uz Jelgavu, lai piedalītos apmācībās “Kā attīstīt kompetenci “prasme mācīties”?”, ko rīkoja Zemgales NVO centrs. Semināra mērķis bija apgūt jaunas metodes pieaugušo izglītības jomā – metodes, kas ir neformālas un veicina pieaugušo spēju mācīties. Projekta ietvaros tiek meklētas jaunas iespējas veicināt pieaugušo vēlmi apgūt jaunas zināšanas. Lai to izdarītu, tiks izmantots kopīgi ar partneriem izstrādātais metožu apkopojums.

Pasākums notika septītajās debesīs – Jelgavas torņa 7. stāvā ar burvīgu skatu pa logu. Bet bija gana interesanti, lai pa logu skatītos tikai starpbrīdī.

Par MOOC

esam jau vairākkārt pieminējuši dažādas online mācību platformas, kur labas ārzemju augstskolas piedāvā savus kursus bez maksas ikvienam, kurš saprot angļu valodu un prot apieties ar internetu/datoru.

Lūk, analītisks D.Kamerādes raksts par to, ko tas nozīmē LV augstskolām.

Ja nezināt, kas tas ir, un vēlaties, lai par to pastāstam jums, jūsu skolēniem u.c., lūdzu, sazinieties, rakstot uz info@solipasolim.lv

E-prasmju nedēļa 2013

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 18. līdz 24. martam rīko 4. Eiropas e-prasmju nedēļu.

E-prasmju nedēļas 2013 galvenās tēmas:

  • E-prasmju portfelis: e-prasmes nodarbinātībai, mazo un mikro uzņēmumu apmācība IKT izmantošanā, jauniešu IKT zināšanu pilnveide un iesaiste darba tirgū, IKT karjeras dienas;
  • Digitālais piedzīvojums: dažādas aktivitātes senioriem, jauni e-pakalpojumi u.c.;
  • Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība internetā, sociālie tīkli un digitālie mediji, eID kartes, Virtuālais eParaksts u.c.

Plašāku informāciju par pasākumiem var iegūt www.eprasmes.lv.

Un, lai arī šai nedēļai, man liekas, aizvien netiek pievērsta pietiekama sabiedrības uzmanība, tā ir  ļoti būtiska, jo dažādie pasākumi novados ļauj kaut nedaudz apmierināt tos, kuriem interesē (un tādu cilvēku netrūkst, trūkst vien kādu, kas būtu gatavi pie viņiem doties), un varbūt aizraut kādu, kurš līdz šim nav aizdomājies.

Var jau būt, tas neliekas vajadzīgi, kad nepārtraukti pārvaldi savu e-pastu nodažādām ierīcēm un visu dokumentē tikai elektroniski vai nepieraksti vispār, jo var tak “uzgūglēt”, bet aizvien ļoti daudziem cilvēkiem trūkst e-prasmju. Eiropas Komisijas 2010.gada EK i2010 iniciatīvas novērtējuma ziņojumā, minēts, ka “Latvijā pārsvarā visi e-prasmju un digitālo prasmju rādītāji ir zem vidējā ES līmeņa”.  Protams, 3 gadu laikā kaut kas varētu būt arī mainījies. Tomēr E-prasmju attīstības plānā 2011.-2013.gadam (2011.gada  18. maija rīk. Nr. 207) secināts, ka zemos Latvijas iedzīvotāju e-prasmju rādītājus “veicina gan izpratnes un motivācijas trūkums par e-prasmju apgūšanas nepieciešamību, gan nesistemātisks vai fragmentārs valsts atbalsts e-prasmju apguves veicināšanai, gan e-prasmju apguves politikas neesamība”.

Lai vai kādi būtu iemesli, ir jauki, ka notiek pasākumi, ar kuriem tiek mēģināts situāciju uzlabot, jo atbilstoši Eiropas Savienībā definētajai mūžizglītības pamatprasmju pieejai, digitālās prasmes tiek uzskatītas par vienu no astoņām indivīda pamatkompetencēm , kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā.

Prasmes apieties ar datoru, sastādīt dokumentus, atrast nepieciešamo informāciju ir nepieciešamas, lai atrastu darbu, lai pieteiktos tajā, lai ātri uzzinātu par dažādām iespējām, lai komunicētu u.t.t.

Tāpēc piezvani savai lauku tantei, omei, vecajai skolai vai brālēnam, un pastāsti par šo nedēļu un aicini iesaistīties kādā no pasākumiem!

Venture lab

Turpinām izmēģināt dažādas MOOC (massive open online course) jeb brīvpieejas izglītības piedāvājumus no dažādām pasaules universitātēm. Šoreiz no venture-lab.org izmēģinājām kursu par radošumu no Stanford University, ko vadīja Tina Seelig. Bija interesanti no procesa viedokļa, jo bija jāveido grupu darbi ar pilnīgi svešiem cilvēkiem no citām valstīm, jāsalāgojas dažādās laika zonās, jāsaprot dažādi akcenti un jāizmēģina jauni interneta rīki. Tas viss mums patīk. Tomēr pats saturs bija jau kaut kur dzirdēts un nelikās pārāk akadēmisks un nopietns. Samērā mulsinoša bija krūzīšu piedāvāšana ar kursa logo, bet lai nu paliek.. eksperimenta pēc bija gana interesanti.

Kursa beigās katrs tika lūgts nofočēties ar 6 vārdu uzrakstu, kas raksturotu šo kursu. Lūk, galarezultāts

Un, lūk arī sertifikāts, kas apliecina, ka Dace šo kursu pabeidza.
(Aizvien varam palīdzēt iepazīties ar kādu no šīm platformām)