Par valsts pārvaldes mājaslapu attīstību

Tiek izstrādāta koncepcija par valsts pārvaldes mājaslapu attīstību. Atbilstoši izstrādātajam koncepcijas projektam, dokumenta mērķis ir padarīt efektīvāku valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldību, nodrošinot uz iedzīvotājiem vērstu servisu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijās balstītus risinājumus, ērti lietojamus un vienkāršus dizainā, kā arī optimālus no uzturēšanas un pārvaldības viedokļa.

Ar dokumentiem var iepazīties šeit. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 20.janvāris.

Kā domā Tu? vai vienotas vadlīnijas valsts pārvaldes iestāžu mājas lapu izstrādei ir nepieciešamas?

Zināšanu apmaiņa NVO starpā

Jau iepriekš pieminēju datu bāzi, kuru veidojam projekta  “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), mēs esam partneri.

Datu bāze ļauj ne tikai vienkopus apkopot, bet arī analizēt un izplatīt informāciju par attīstības sadarbības aktivitātēm atvieglotā veidā. Tās vispārējais mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

Bet kāpēc tāda vajadzīga?

Organizāciju zināšanas ir to lielākā bagātība. Kaut arī tiek izmantots jēdziens “organizācija rada zināšanas”, protams, pati organizācija zināšanas radīt nevar, tam ir nepieciešama cilvēku vēlme un ideju apmaiņas iespēja organizācijas robežās. Zināšanas rada cilvēki, un to uzkrāšanai un efektīvai izmantošanai tiek izmantotas dažādas sistēmas.  Nedaudz vairāk par zināšanām organizācijā var uzzināt, aplūkojot pirmā apmācību semināra materiālu šeit.

Latvijā dažādos pētījumos un diskusijās teju vai jebkurā jomā nereti atklājas iekšējās komunikācijas problēmas, kad “labā roka nezina, ko dara kreisā”, tāpēc zināšanu apmaiņa organizācijās un starp tām, ir ļoti būtiska problēma. Tomēr, lai arī zināšanu pārvaldības mērķi un mehānismi ir šķietami vienkārši un saprotami, praksē to ieviešana var izrādīties izaicinājums. Nošķir divu veidu zināšanu pārvaldības instrumentus – datorizētos, kas vērsti uz cilvēkiem, un datorizētos, kas izmanto dažādas informācijas tehnoloģijas. Būtiski ir izmantot savstarpēji papildinošus un dažādus instrumentus.

Vairākas dažādas biedrības apvienojošai organizācijai, kāda ir LAPAS, zināšanu apmaiņas procesi ir jo īpaši svarīgi. Biedri nodarbojas ar ļoti daudzviedīgām aktivitātēm ļoti atšķirīgā mērogā, un attīstības sadarbība un attīstības izglītība ir tikai daļa no viņu ikdienas. Tomēr, lai LAPAS varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus Biedrus, kā arī Biedriem būtu ērtāk veidot parnerības, ir nepieciešama ērta un saprotama zināšanu apmaiņas sistēma, kas nerada apgrūtinājumu Biedriem vai LAPĀM. Izstrādātā datu bāze ļauj biedrībām apmainīties ar to rīcībā esošajām zināšanām tieši LAPAS darbības kompetences ietvaros.

Jāuzsver, ka vienlaikus datu bāzes izveides pieredze ir labās prakses piemērs citām organizācijām, kas nodarbojas ar interešu pārstāvniecību kā efektīvā veidā apkopot, uzturēt, aktualizēt informāciju par biedriem, to aktivitātēm un aktualitātēm.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Jaunajā gadā nobeidzamie vecā gada darbi

Sākot 2014.gadu un vēlot visiem biedrības līdzjutējiem daudz ideju un pacietības to īstenošanā, jāatceras, ka mums vēl ir kāda nepabeigta lieta no aizgājuša gada. Proti, projekts, kurā piedalāmies kā partneris Latvijas Platformai attīstības sadarbībai.  Projekta nosaukums – “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* .

Vēl atlikušas dažas mācību dienas, kā arī projekta ietvaros notiek darbs pie interesantas datu bāzes izstrādes. Datu bāzē ir informācija par biedriem, to projektiem, ekspertiem, kā arī biedriem noderīgi resursi jeb LAPAS kopējās zināšanas. Daļa satura ir visiem pieejama, daļa tikai biedriem. Datu bāze ļauj ne tikai vienkopus apkopot, bet arī analizēt un izplatīt informāciju par attīstības sadarbības aktivitātēm atvieglotā veidā. Tās vispārējais mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Aicinām uz pasākumu!

Aicinām uz semināru/diskusiju par paščieņu un iekļaujošu uzvedību. Vairāk info plakātā.pasciena-01

Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Turpinās pieredzes apmaiņas grupas: SASKARSME

Atkal sludinām pieteikšanos uz interesantu pasākumu. Šoreiz centrālais temats būs saskarsme. Iepriekšējā grupa gāja mājās apmierināta 🙂 Pasākums aizvien sastāv no lekcijām, diskusijām un darba grupās un ir bez maksas.

plakats_saskarme-01

Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Pieredzes apmaiņas grupas iekļaujošas uzvedības veicināšanai: ADAPTĀCIJA

Lūdzam pieteikties pasākumam. Vairāk informācijas zemāk redzamajā plakātā.

plakats_adapcija-02Pasākums ir daļa no projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu. Tā mērķis ir mazināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu un saistošu – sākt mācīties, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs vai atrast savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Soli pa solim līdz multenei

Sestdien, 5. oktobrī Rīgā notiks animācijas darbnīca „Soli pa solim līdz multenei” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ietvaros dalībniekiem būs iespēja iejusties mākslinieku un kinorežisoru lomā un izveidot savu animācijas īsfilmu.

Darbnīcas mērķis ir mudināt tās dalībniekus radoši izpausties, apgūt jaunas prasmes, kā arī veicināt socializēšanos mazās grupās. Lai katrs dalībnieks varētu netraucēti darboties un izveidot iecerēto stāstu, darbnīca tiks sadalīta trijās sesijās. Katra no tām ilgs pusotru stundu un tajās nebūs vairāk kā četri dalībnieki. Sesijas beigās tiks veidota viena kopēja filmiņa, kas ļaus novērtēt savu individuālo un grupas rezultātu.

Animācijas darbnīca top sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Aicinām darbnīcai pieteikties Rīgā dzīvojošos bērnus, jauniešus un pieaugušos ar īpašām vajadzībām – bērnus ar autiskā spektra traucējumiem, ar UHDS un citām. Pieteikties darbnīcām var rakstot e – pastu uz: info@solipasolim.lv. Animācijas darbnīcas notiks Rīgā, multenei-01Torņa ielā 4, 1b – 202 telpā.

Noderīga info bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem

Prieks, ka pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem parakstīt ar Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāvjiem līgumu par projektu, kurā paredzēts realizēt vairākas darbnīcas un pasākumus iekļaujošās uzvedības veicināšanai bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām Rīgā, esam “atvēruši” nedaudz jaunu lapu savā darbībā. Līdz ar to satiekam un uzzinām par cilvēkiem un notikumiem, par kuriem citkārt neuzzinātu. Nolēmām, ka nevajag turēt labu informāciju tikai uz sava galda, tāpēc, lūk, kādi interesanti pasākumi plānojas tuvākajā laikā, mūsu projekta ietvaros un ārpus tā.

Sestdien, 5.oktobrī notiks animācijas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Katra darbnīca būs pusotru stundu gara. Bērni un pieaugušie, kuri vēlas piedalīties: aicinām pierakstīties kādā no darbnīcām sekojošos laikos:
10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30
Darbnīcas mērķis ir veicināt socializēšanos un jaunu prasmju veidošanos bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Kopīga darbošanās nelielās grupās, lai veidotu vienu animācijas filmu, ceļ bērnu un pieaugušo motivāciju sadarboties. Animācijas darbnīcas ir labs veids, kā novērtēt savu individuālo un grupas rezultātu.
Animācijas darbnīcu materiāls būs plastilīns, jo tas attīsta sīko pirkstu motoriku, ir patīkams taustei un viegli transformējams.
Darbnīca top sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu.

Otrdien, 8.oktobrī notiks pieredzes apmaiņas vakars ar pedagoģi Ilonu Smirnovu par Islandes pieredzi skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vides piemērošanā bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Ceturtdien, 10.oktobrī plkst. 17:00-20:00 – ABA slēgtā grupa latviešu valodā (vēl ir vairākas brīvas vietas).

Piektdien, 11.oktobrī plkst. 14:00-17:00 – lekcija “Pozitīvas motivēšanas sistēmas izveide bērniem un pieaugušajiem ar AST”.

Pirmdien, 14.oktobrī plkst 17:00-20:00 – tējas vakars ar pedagoģi Jekaterinu Tumaševicu par alternatīvās komunikācijas metodēm izglītības iestādēs bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Zviedrijas pieredze un Latvijas izaicinājumi, iespējas un risinājumi.

Ceturtdien, 17.oktobrī plkst.17:00-20:00 – ABA slēgtā grupa krievu valodā (vēl ir vairākas brīvas vietas).

Visi šie pasākumi notiek biedrības Latvijas Autisma apvienība telpās Torņa ielā 4, 1b-202. Tie ir bezmakas.

Tāpat, oktobra pēdējā nedēļā Kaņepes kultūras centrā, Rīgā Skolas ielā 15 plānots autisma filmu maratons, kura ietvaros plānots parādīt gan mākslas, gan dokumentālās, gan arī informatīvās filmas.

Semināri turpinās

Vakar notika jau trešais seminārs sadarbībā ar  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), mūsu kopīgi īstenotā projekta “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* ietvaros.

Apmācību mērķis ir sniegt biedriem zināšanas un praktiskās prasmes par e-iespējām, tādējādi optimizējot ikdienas darbu un iespējas attīstības sadarbības projektu izstrādē.

Šoreiz skatījāmies, ko mums piedāvā valsts iestāžu mājas lapas, kam tajās būtu jābūt un kas tajās atrodams. Meklējām noderīgu informāciju dažādās publiski pieejamās valsts datu bāzēs par sevi un citiem. Kā arī ielūkojāmies e-pakalpojumu iespējās, t.sk. no interešu pārstāvniecības viedokļa. Visbeidzot nodarbībā aplūkojām dažādus informācijas, attēlu un video apstrādes iespējas, ko bez maksas var izmantot internetā un kam nav nepieciešamas specifiskas zināšanas.  Šeit atrodams trešās nodarbības materiāls.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo